procuratiehouder

Een persoon die gevolmachtigd is om een onderneming te vertegenwoordigen en bevoegd is om namens die onderneming handelingen te verrichten. Een procuratiehouder is niet de directeur of bestuurder. Procuratie geschiedt meestal bij bestuursbesluit.

De doorlopende volmacht kan worden ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel. Een procuratie kan beperkt zijn bijvoorbeeld enkel tot het aangaan van bepaalde contracten.

Categorieen:

More information?

Contact us