passiva

De schulden en de lasten van een onderneming.

Tegenover passiva staat activa waarmee de waarde van alle bezittingen van een onderneming wordt aangeduid. Activa en passiva staan op de boekhoudkundige balans tegenover elkaar en zijn altijd gelijk.

Categorieen:

More information?

Contact us

Blog artikelen over het begrip "passiva"