onbehoorlijk bestuur

Wanbeleid door een bestuurder van een onderneming. Onbehoorlijk bestuur (of onbehoorlijke taakvervulling) kan leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid van een bestuurder (bestuurdersaansprakelijkheid). Bij faillissementen wordt bestuurdersaansprakelijkheid aangenomen als het aannemelijk is dat het onbehoorlijk bestuur oorzaak is geweest van het faillissement. Dan kan de bestuurder aansprakelijk worden gesteld voor de schulden van de onderneming. Wanneer er sprake is van onbehoorlijk bestuur hangt af van omstandigheden. Schending van de boekhoudplicht wordt in de wet aangemerkt als onbehoorlijk bestuur.

Categorieen: ,
Synoniemen: onbehoorlijke taakvervulling, wanbeleid

More information?

Contact us

Pin It on Pinterest