naamloze vennootschap

Een N.V. is een rechtspersoon met een in overdraagbare aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal. De aanduiding “naamloos” heeft te maken dat een N.V. (soms) niet is gehouden tot het aanhouden van een register van aandeelhouders; de aandeelhouders zijn dus naamloos, ook wel anoniem (in het Frans, Italiaans en Spaans is het eqwuivalent van de N.V. een S.A., oftwel “societe anonime”.

De aandelen in een N.V. kunnen luiden op naam of aan toonder. Het geplaatst kapitaal van een N.V. dient tenminste € 45.000,- te bedragen.

Een aandeelhouder is niet persoonlijk aansprakelijk voor hetgeen in naam van de vennootschap wordt verricht en is niet gehouden boven het bedrag dat op zijn aandeel behoort te worden gestort in de verliezen van de vennootschap bij te dragen.

Een N.V. wordt door een of meer personen opgericht bij notariële akte. De akte wordt getekend door iedere oprichter en door ieder die blijkens deze akte een of meer aandelen neemt.

Categorieen:
Synoniemen: N.V., S.A.,

More information?

Contact us