handelsnaam

Onder handelsnaam verstaat de Handelsnaamwet de naam waaronder een onderneming wordt gedreven.

Een handelsnaam mag niet misleidend zijn ten aanzien van de ondernemingsvorm (BV terwijl het een VOF betreft bv.) noch ten aanzien van de aangeboden diensten of producten. Voorts mag de naam geen inbreuk maken op een reeds bestaand merkenrecht. De naam mag evenmin gelijk zijn aan een oudere handelsnaam als door het voeren van een gelijke naam verwarring bij het publiek te verwachten is (handelsnaamrecht). Een handelsnaam moet worden geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Categorieen: ,
Synoniemen: bedrijfsnaam,

More information?

Contact us