gestort kapitaal

Het volgestorte deel van het geplaatst kapitaal. Het gestort kapitaal moet tenminste gelijk zijn aan het minimumkapitaal.

Categorieen:

More information?

Contact us