geplaatst kapitaal

Het kapitaal dat door de vennootschap is uitgegeven en dat door aandeelhouders aan de onderneming is verschaft. De aandeelhouders hebben hiervoor aandelen ontvangen. Het geplaatst kapitaal is meestal volgestort, maar hoeft dat – mits aan het minimumkapitaal is voldaan – niet altijd te zijn. Wel houdt de vennootschap een aanspraak op volstorting.

Categorieen:

More information?

Contact us

Pin It on Pinterest