geconsolideerde jaarrekening

Een jaarrekening waarin de activa, passiva, baten en lasten van de rechtspersonen en vennootschappen die een concern vormen zijn opgenomen.

Op de moederonderneming rust de plicht om een geconsolideerde jaarrekening op de stellen (consolidatieplicht). Is er geen sprake van een geconsolideerde jaarrekening dan spreekt men van een enkelvoudige jaarrekening.

Categorieen:
Synoniemen: consolidatieplicht

More information?

Contact us