earn-out

Het gedeelte van een koopsom van een onderneming dat wordt vastgesteld aan de hand van na de verkoop gemaakte winst of omzet. Dit betreft meestal een percentage van de na de bedrijfsovername gemaakte winst. Een earn-out wordt aldus pas na de overdracht voldaan.

Categorieen:

More information?

Contact us