doeloverschrijding

Er is sprake van doeloverschrijding als een rechtshandeling wordt verricht welke niet past bij de doelomschrijving van de betreffende rechtspersoon. In dergelijke gevallen kan de rechtspersoon die rechtshandeling vernietigen indien de wederpartij wist of behoorde te weten dat er sprake was van doeloverschrijding.

Categorieen:

More information?

Contact us