besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.) is een rechtspersoon waarvan het maatschappelijk kapitaal verdeeld is in aandelen die niet vrij overdraagbaar zijn; de aandelen staan op naam.

Er zijn slechts beperkte verschillen met de naamloze vennootschap. De aanduiding “met beperkte aansprakelijkheid” onderscheid de B.V. op zichzelf niet van de N.V.: ook bij de N.V. zijn de aandeelhouders niet verder aansprakelijk voor schulden van de vennootschap, tot het bedrag dat zij aan aandelenkapitaal moeten volstorten.

De B.V. is besloten omdat de aandelen niet vrij overdraagbaar zijn, dit in tegenstelling tot de naamloze vennootschap waarvan de aandelen in beginsel vrij overdraagbaar zijn: niet alleen kunnen zij aan toonder of op naam luiden, ook aandelen op naam in een N.V. zijn in beginsel vrij overdraagbaar.

De beperkte overdraagbaarheid van aandelen in een B.V. was tot voor kort verplicht, maar is dat tegenwoordig niet meer. De statuten van de B.V. hoeven sinds de invoering van de flex-BV geen aanbiedingsregeling of blokkeringsregeling meer te bevatten.

Omgekeerd ziet men overigens vaak dat de statuten van een N.v. een blokkeringsregeling bevatten.

Meestal houdt de blokkeringsregeling bij een B.V. in dat de bestaande aandeelhouders het toetreden van een nieuwe aandeelhouder moeten goedkeuren, ook als die de aandelen van een andere aandeelhouder overneemt.

Het bestuur van de B.V. dient een register bij te houden waaruit blijkt welke personen voor welk bedrag en met hoeveel aandelen in het kapitaal van de besloten vennootschap deelnemen. 

Categorieen:
Synoniemen: B.V., Limited, ltd

More information?

Contact us