beperkte aansprakelijkheid

Bij beperkte aansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van de aandeelhouders van een vennootschap  voor schulden van de vennootschap beperkt tot het bedrag dat zij aan aandelenkapitaal moeten volstorten.

Bij een BV is er altijd sprake van beperkte aansprakelijkheid. Daarom heet een BV ook voluit besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Ook bij een NV (naamloze vennootschap) geldt beperkte aansprakelijkheid voor de aandeelhouders. Zij zijn slechts aansprakelijk tot hun inbreng in de NV.

 

Categorieen:

More information?

Contact us