agenderingsrecht

Het recht van aandeelhouders om een onderwerp op de agenda van de aandeelhoudersvergadering te plaatsen.

Dit recht is op genomen in artikel 2:224a BW. Er gelden een aantal voorwaarden. Het verzoek moet schriftelijk worden ingediend door een aandeelhouder die in ieder geval 1% of meer van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen op een termijn van 30 dagen voorafgaand aan de vergadering. De statuten kunnen echter deze termijnen verkorten of verlangen.

Het is daarnaast ook mogelijk om een agenderingsverzoek te doen door anderen dan aandeelhouders die ook het vergaderrecht toekomen. Dit zouden bijvoorbeeld certificaathouders kunnen zijn die ook het vergaderrecht wordt toegedicht in de statuten.

Als aan de voorwaarden is voldaan dan zal degene die de agenda voor de aandeelhoudersvergadering opstelt het agendapunt waarvan agendering is verzocht, in de agenda moeten betrekken tenzij zwaarwichtige belangen van de BV zich tegen agendering verzetten.

 

 

Categorieen:

More information?

Contact us

Blog artikelen over het begrip "agenderingsrecht"