aandeelhoudersvergadering

Ook wel de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) genoemd. Dit is het orgaan binnen een vennootschap waarin alle aandeelhouders zijn vertegenwoordigd en een stem hebben. De (gewone) aandeelhoudersvergadering komt minimaal 1x per jaar bijéén. Tijdens deze vergadering zal de vennootschap verantwoording afleggen aan de aandeelhouders.

De vergadering besluit ook over de vaststelling van de jaarrekening. Voorts heeft de vergadering een aantal wettelijke bevoegdheden zoals de goedkeuring van belangrijke besluiten (fusies en overnames bijvoorbeeld). Maar de aandeelhoudersvergadering beslist ook over de benoeming, ontslag en beloning van bestuurders, alsmede over de wijziging van de statuten.

Naast de gewone AVA kan op verzoek van het bestuur of aandeelhouder(s) zelf een tussentijdse bijzondere vergadering plaatsvinden. De wijze van oproeping en stemming van de AVA’s is in de statuten van de vennootschap geregeld.

 

Categorieen:
Synoniemen: algemene vergadering van aandeelhouders, AVA

More information?

Contact us