renvooiprocedure

Een procedure in een faillissement over de omvang en het bestaan van een vordering welke is betwist door de curator.

Als in een faillissement een crediteur een vordering indient bij de curator maar de curator erkent deze vordering niet, dan verwijst de rechter-commissaris partijen door naar een renvooiprocedure. In deze procedure onderzoekt de rechtbank de betwiste vordering. De crediteur zal dan in een Conclusie van Eis moeten uiteenzetten waaruit zijn vordering bestaat en op welke gronden de vordering rust.

Overigens kunnen naast de curator ook andere crediteuren in het faillissement een vordering betwisten. In dat geval treden zij in de renvooiprocedure als gedaagden op.

Categorieen:

More information?

Contact us