pre-pack

Pre-pack, ook wel stille bewindvoering genoemd, ziet op de procedure waarbij een rechtbank op verzoek van een ondernemer of als alternatief voor een surséance van betaling een stille bewindvoerder aanstelt. Dit is meestal een advocaat die normaal als (gewone) bewindvoerder of curator bij een surséance van betaling of een faillissement wordt aangesteld. Het verschil is dat de stille bewindvoerder wordt aangesteld nog voordat er daadwerkelijk surséance van betaling wordt verleend of een faillissement wordt uitgesproken.

De taak van de stille bewindvoerder is om te kijken of de onderneming (die dreigt ten onder te gaan) nog te redden valt en of er bij een faillissement doorstart mogelijkheden bestaan. Hiervoor onderzoekt hij de omvang van de schulden, de financiële positie en de waarde van de onderneming. Als de onderneming toch nog failliet gaat, dan wordt de stille bewindvoerder meestal ook als curator benoemd.

Categorieen:
Synoniemen: stille bewindvoering

More information?

Contact us

Pin It on Pinterest