positieve boedel

Wanneer het boedelactief na afwikkeling van een faillissement toereikend is om alle boedelschulden (schulden die verband houden met de afwikkeling van een faillissement zoals veilingskosten en salaris curator) te voldoen en vervolgen nog uitkeringen te doen aan de faillissementsschuldeisers.

Categorieen:

More information?

Contact us