nebula arrest

In het zogenaamde Nebula-arrest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat uitgangspunt is dat de curator ook bij bestaande huurovereenkomsten mag wanpresteren. Hij mag een onroerende zaak in beginsel vrij van huur verkopen en de huurder met een concurrente vordering wegens deze wanprestatie achterlaten.

Deze bevoegdheid van de curator vloeit voort uit de verplichting van de curator tot goed beheer van de tot de boedel behorende goederen ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers. Dit beheer wordt bemoeilijkt door de langlopende overeenkomsten. De beslissing van de Hoge Raad in het Nebula-arrest is ook van toepassing op andere gebruiksrechten dan huur en op andere goederen van de failliet.

Categorieen:

More information?

Contact us

Pin It on Pinterest