concurrente vordering

Schuldeisers met een concurrente vordering worden bij het faillissement van een debiteur pas uitbetaald na voldoening van de schulden aan de separatisten (hypotheek- en pandhouders) en preferente schuldeisers (fiscus, UWV). Deze schuldeiser worden daarom concurrente schuldeiseres genoemd.

Een concurrente vordering geeft geen voorrangspositie of zekerheden. Schuldeisers met een concurrente vordering moeten deze indienen bij de curator. De curator maakt dan een lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren. De uitkering aan concurrentie schuldeisers geschiedt naar rato van hun vordering en zal in het algemeen gering zijn.

Categorieen: ,

More information?

Contact us