boedelcrediteur

 

Een boedelcrediteur is een schuldeiser met een boedelvordering. Boedelvorderingen zijn vorderingen van schuldeisers die zijn ontstaan na de faillietverklaring door toedoen van de curator én vorderingen die door de wet als boedelvordering worden gekwalificeerd.

Het gaat hier om verbintenissen die de curator aangaat voor het beheer en de vereffening van de boedel, waartoe onder meer het salaris van de curator, maar ook loonschulden en huurschulden vanaf het moment van faillietverklaring worden gerekend. De verhuurder en de curator zijn ten aanzien van deze boedelschulden dan ook boedelcrediteuren.

Een boedelcrediteur kan in principe zonder de afwikkeling van het faillissement af te wachten aanspraak maken op betaling van zijn vordering. Pas na betaling van de boedelschulden kan (als er nog geld over is) worden toegekomen aan betaling van de faillissementsschulden.

 

Categorieen:
Synoniemen: boedelschuldeiser

More information?

Contact us