hoofdsom

De hoofdsom ziet op de vordering van een schuldeiser, uitgezonderd bijkomende kosten zoals rente en/of buitengerechtelijke incassokosten. De hoogte van de hoofdsom is onder meer van belang voor het bepalen van het griffiegeld in een procedure. Ook is de hoofdsom bepalend voor de competentie van de kantonrechter. Alleen vorderingen met een hoofdsom van maximaal € 25.000 worden door de Kantonrechter behandeld. en aanzien van hogere vorderingen is de Rechtbank bevoegd.

Categorieen:

More information?

Contact us