grijsmaken beslag

Een verzoek tot het leggen van conservatoir beslag wordt door de voorzieningenrechter behandeld zonder dat de schuldenaar wordt gehoord. Een uitzondering hierop betreft de situatie waarbij de schuldenaar een beslag heeft grijs gemaakt. Grijs maken van een beslag houdt in dat de schuldenaar die vermoedt dat een bepaalde schuldeiser conservatoir beslag zal leggen, bij de voorzieningenrechter kenbaar maakt dat hij wil worden gehoord voor de behandeling van beslagrequest. De schuldenaar moet dan aangeven waarom het toewijzen van het beslagverzoek onredelijk is. Een rechter is echter niet verplicht om de schuldenaar vooraf te horen.

Categorieen:

More information?

Contact us