betalingsonmacht

Als iemand financieel niet in staat is om een vordering te voldoen, spreekt men ook wel van betalingsonmacht. In dat geval wordt de vordering niet betwist maar kan de schuldenaar niet betalen.

Bij betalingsonwil is er sprake van een tegenovergestelde situatie: de middelen om te betalen zijn er wel maar de schuldenaar wil niet betalen.

Als een onderneming niet in staat is om belastingen en premies te betalen vanwege financiële problemen, dient er zo snel mogelijk melding aan de Belastingdienst te worden gemaakt van deze betalingsonmacht. Gebeurt dit niet, dan kan de bestuurder hoofdelijk aansprakelijk worden gehouden voor betaling.

Categorieen:

More information?

Contact us