verpanding

Verpanding is het vestigen van een pandrecht op een goed. Een pandrecht is een beperkt recht strekkende om op de daaraan onderworpen goederen een vordering tot voldoening van een geldsom bij voorrang boven andere schuldeisers te verhalen. Pandrechten kunnen op alle goederen worden gevestigd, behalve op registergoederen. Vaak wordt een pandrecht gevestigd op roerende zaken zoals inventaris, of op vorderingen.

 

Categorieen:

More information?

Contact us