recht van overpad

Een recht van overpad (of recht van uitweg) is het recht om van andermans grond gebruik te mogen maken. Denk aan iemand die over een stukje van de grond van zijn buurman naar zijn huis loopt omdat deze grond tussen de openbare weg en zijn woning is gelegen.

Het recht van overpad is een erfdienstbaarheid en kan ontstaan door vestiging (expliciete toestemming van de eigenaar van het dienende erf) of verjaring (de gebruiker gebruikt de grond al jaren).

De eigenaar van het dienende erf mag niet zomaar een maatregel treffen die in strijd is met de erfdienstbaarheid aan het heersende erf. Een erfdienstbaarheid houdt een inbreuk op het recht van de eigenaar van het lijdend erf in en de eigenaar van het heersend erf een erfdienstbaarheid op de voor de andere eigenaar minst bezwarende wijze dient uit te oefenen.

Categorieen:
Synoniemen: recht van uitweg

More information?

Contact us