recht aan order

Een recht aan order is een schuldpapier, waarin een schuldenaar erkent aan een met naam genoemde schuldeiser een schuld heeft, tegen levering van het schuldpapier. Bij een recht aan toonder – ook een schuldpapier kan worden opgemaakt – wordt de naam van de schuldeiser niet genoemd; de houder heeft (in principe) het recht. Voor overdracht van een recht aan order is dan ook endossement vereist: aantekening op de achterzijde van het recht aan order van de overdracht van de vordering aan een derde, die met naam moet worden genoemd.

Categorieen:
Synoniemen: orderpapier

More information?

Contact us