pandrecht

Een pandrecht is een beperkt recht strekkende om op de daaraan onderworpen goederen een vordering tot voldoening van een geldsom bij voorrang boven andere schuldeisers te verhalen. Pandrechten kunnen op alle goederen worden gevestigd, behalve op registergoederen. Vaak wordt een pandrecht gevestigd op roerende zaken zoals inventaris, of op vorderingen.

Pandrecht op een roerende zaak, op een recht aan toonder of order, of op het vruchtgebruik van een zodanige zaak of recht, wordt gevestigd door de zaak of het toonder- of orderpapier te brengen in de macht van de pandhouder of van een derde omtrent wie partijen zijn overeengekomen. De vestiging van een pandrecht (verpanding) op een recht aan order of op het vruchtgebruik daarvan vereist tevens endossement. Op andere goederen wordt pandrecht gevestigd op overeenkomstige wijze als voor de levering van het te verpanden goed is bepaald.

Categorieen:
Synoniemen: pand

More information?

Contact us

Pin It on Pinterest