natrekking

Van natrekking is sprake als een roerende zaak een bestanddeel wordt van een andere roerende zaak die als hoofdzaak is aan te merken. Dan gaat het bestanddeel als het ware op in de hoofdzaak en gaat het eigendom van het bestanddeel over op de eigenaar van de hoofdzaak.

Er is sprake van een nagetrokken zaak als deze onderdeel van de hoofdzaak uitmaakt of zodanig met de hoofdzaak wordt verbonden dat ze daarvan niet kan worden afgescheiden zonder beschadiging.

Voorbeelden in de praktijk zijn eigenaren van grond worden ook eigenaar van de gebouwen die duurzaam met deze grond zijn verenigd.

Categorieen:

More information?

Contact us