nader te noemen meester

Het is mogelijk een overeenkomst te sluiten in naam van een nader te noemen volmachtgever; de “meester”. De naam van de betreffende volmachtgever zal wel binnen een door de wet of overeenkomst, gebruik, en bij gebreke hiervan, een redelijke termijn moeten worden genoemd. Wordt de naam van de betreffende ‘meester’ niet binnen deze termijn genoemd, dan wordt de persoon die de overeenkomst sloot geacht de overeenkomst namens zichzelf te hebben gesloten.

Categorieen:
Synoniemen: nader te noemen volmachtgever

More information?

Contact us