goed

Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten. Het is daarmee een alomvattend begrip voor alle voor overdracht en bezwaring vatbare rechten, waaronder dus niet alleen zaken (stoffelijke objecten), maar ook rechten vallen, zoals een merk of een vordering.

Categorieen:

More information?

Contact us