erfgrens

De (denkbeeldige) grens tussen percelen waarmee eigendom wordt afgebakend. In het kadaster zijn alle erfgrenzen globaal aangegeven.

De exacte erfgrens kan een geschil vormen tussen buren als er een bebouwing of schutting op of over de erfgrens wordt geplaatst. Ook is de erfgrens van belang in regelgeving omtrent het plaatsen van bomen en dergelijke. Sommige zaken moeten op een minimale afstand van de erfgrens worden geplaatst.

Voor een exacte grensbepaling kan het Kadaster een Grensreconstructie uitvoeren.

Categorieen:

More information?

Contact us