erfdienstbaarheid van weg

Een erfdienstbaarheid is een zakelijk recht, waarmede een onroerende zaak – een erf – bezwaard (het bezwaarde of dienende erf) is ten bate van een aangrenzend erf (het heersende erf) van een andere eigenaar. Een erfdienstbaarheid moet in het kadaster zijn ingeschreven, en blijft bij eigendomsovergang, zoals door verkoop, bestaan. Een erfdienstbaarheid kan ontstaan door vestiging of verjaring.

Het bekendste voorbeeld van een erfdienstbaarheid is het recht van overpad (of: erfdienstbaarheid van weg). Dit is het recht om van andermans grond gebruik te mogen maken.

De eigenaar van het dienende erf mag niet zomaar een maatregel treffen die in strijd is met de erfdienstbaarheid aan het heersende erf. Een erfdienstbaarheid houdt een inbreuk op het recht van de eigenaar van het lijdend erf in en de eigenaar van het heersend erf een erfdienstbaarheid op de voor de andere eigenaar minst bezwarende wijze dient uit te oefenen.

Categorieen:
Synoniemen: recht van overpad

More information?

Contact us

Pin It on Pinterest