cessie

Cessie is de overdracht van een vordering op naam. Een schuldeiser kan een vordering op een schuldenaar overdragen aan een derde. Dan treedt deze derde in de plaats van de oorspronkelijke schuldeiser. De cessie moet schriftelijk geschieden (bij akte) en van de cessie moet mededeling worden gedaan aan de schuldenaar. Dit is anders bij een stille cessie.

De schuldeiser die de vordering verkoopt wordt cedent genoemd en de verkrijger van de vordering cessionaris.

Categorieen:
Synoniemen: akte van cessie

More information?

Contact us