bezitloos pandrecht

Een bezitloos pandrecht is een pandrecht op een roerende zaak, op een recht aan toonder of order of op het vruchtgebruik van een dergelijk recht, waarbij het verpande goed (in tegenstelling tot bij een vuistpandrecht) niet in de macht van de pandhouder wordt gebracht. Het verpande goed blijft in het bezit van de pandgever. Een bezitloos pandrecht wordt ook wel stil pandrecht genoemd.

Een bezitloos / stil pandrecht wordt gevestigd door een authentieke akte of door een onderhandse geregistreerde akte. Bij de laatste vorm van vestiging dient de akte wel bij de belastingdienst of een notaris te worden geregistreerd.

Categorieen:
Synoniemen: stil pandrecht

More information?

Contact us