zuivere aanvaarding

Een erfenis zonder voorbehoud aanvaarden, dus inclusief alle bezittingen en schulden. De erfgenaam volgt de erflater op onder algemene titel en verkrijgt alle rechten en plichten. Hij is dus verantwoordelijk voor alle goederen en schulden (zelfs als er meer schulden zijn dan de bezittingen).

Categorieen:

More information?

Contact us