bestuursrecht

Bestuursrecht regelt de werkwijzen en de handelswijzen van bestuursorganen in het vervullen van hun bestuurlijke taken in relatie tot natuurlijke personen en rechtspersonen (burgers). In de Algemene Wet Bestuursrecht vindt men onder meer de regels omtrent het nemen van besluiten en de bestuurlijke procedures die de burger ter beschikking staan zoals bezwaar en beroep. Het bestuursrecht geeft regels hoe bestuursorganen zich moeten gedragen jegens burgers.

Het bestuursrecht is een onderdeel van het publiekrecht. Bestuursrecht wordt ook wel administratief recht genoemd.

De bestuursrechter is bij uitsluiting van de civiele rechter bevoegd om kennis te nemen van geschillen over het bestuursrecht.

Categorieen:
Synoniemen: administratief recht

More information?

Contact us