bestuurlijke boete

Een bestuurlijke boete kan in het kader van bestuursrechtelijke handhaving worden opgelegd aan burgers of ondernemingen die een overtreding hebben begaan. De boete wordt zonder tussenkomst van het OM of een rechter opgelegd door een daartoe bevoegd overheidsdienst. Van de bestuursrechtelijke overtreding wordt een beschikking opgesteld. Hiertegen (alsmede tegen het besluit om een boete op te leggen) kan bezwaar worden gemaakt.

Voorbeelden zijn de verkeersboete, boete voor het te laat indienen van een belastingaangifte of de boete wegens het niet voldoen aan voorwaarden voor een uitkering.

Het Centraal Justitieel Incasso Bureau is met de inning en incasso van de meeste boetes belast.

Categorieen:
Synoniemen: administratieve boete

More information?

Contact us