wijzigingsbeding

Een beding waarin de werkgever zich het recht voorbehoudt de arbeidsovereenkomst eenzijdig te wijzigen.

De wet schrijft voor dat een werkgever slechts een beroep kan doen op een wijzigingsbeding indien hij bij de wijziging zo een zwaarwichtig belang heeft dat het belang van de werknemer op grond van de redelijkheid en billijkheid hiervoor moet wijken. Een wijzigingsbeding is alleen geldig als het schriftelijk is overeengekomen. Als er geen wijzigingsbeding is opgenomen kan de werkgever  trachten met een beroep op gewijzigde omstandigheden de arbeidsovereenkomst te wijzigen.

Categorieen:

More information?

Contact us