opzegverbod

Situaties waarin het een werkgever niet is toegestaan een arbeidsovereenkomst op te zeggen.

In de wet is een lijst met opzegverboden opgenomen die primair tot doel hebben om discriminatie tegen te gaan. De meest voorkomende zijn het opzegverbod wegens ziekte en tijdens zwangerschap. Opzegverboden zijn ook van toepassing op arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Een opzegging door de werkgever welke in strijd is met een opzegverbod is vernietigbaar,

Categorieen:
Synoniemen: verbod op opzegging

More information?

Contact us

Pin It on Pinterest