opzegtermijn

De opzegtermijn in het arbeidsrecht ziet op de termijn die een werknemer of werkgever in acht moet nemen bij opzegging van de arbeidsovereenkomst.

Voor de werknemer is de wettelijke opzegtermijn een maand. Deze termijn kan schriftelijk worden verlengd doch kan nimmer meer dan 6 maanden bedragen. Bij verlenging van de opzegtermijn voor de werknemer geldt bovendien dat de termijn voor de werkgever altijd tenminste twee maal de termijn van de werknemer moet zijn.

Voor de werkgever geldt dat deze termijn minimaal één maand (bij arbeidscontracten korter dan 5 jaar) is. Naarmate het dienstverband langer heeft geduurd gelden langere termijnen. Bij CAO mogen de wettelijke opzegtermijnen voor de werkgever worden ingekort of verlengd.

Categorieen:
Synoniemen: termijn opzegging

More information?

Contact us