oproepcontract

Een oproepcontract is een flexibele arbeidsovereenkomst waarbij een werknemer werkt op oproepbasis en niet op basis van een vast aantal uren. De werkgever roept de oproepkracht enkel op wanneer hij deze nodig heeft en hoeft in principe slechts de daadwerkelijk gewerkte uren te betalen (met een minimum van 3 uren). Een werknemer die op basis van een oproepcontract werkt geniet niet zonder meer dezelfde rechten als iemand met een vast dienstverband.

Overigens bestaat er geen wettelijke definitie van een oproepcontract. Een oproepcontract wordt ookwel nulurencontract, afroepcontract of MUP-contract (arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht) genoemd.

Categorieen:
Synoniemen: afroepcontract, nulurencontract, MUP-contract

More information?

Contact us