ontslag

De eenzijdige beëindiging van een arbeidsovereenkomst door de werkgever of werknemer. Ontslag wordt ook wel opzegging genoemd.

Behalve bij ontslag op staande voet moet de opzeggende partij de toepasselijke opzegtermijn in acht nemen. Voor de werkgever gelden bovendien extra vereisten voor ontslag ter bescherming van de werknemer, zoals opzegverboden en procedures die moeten worden gevolgd voor een rechtsgeldig ontslag.

Categorieen:

More information?

Contact us

Pin It on Pinterest