ontslag op staande voet

Als er sprake is van een dringende reden (bijvoorbeeld diefstal of roekeloos gedrag van de werknemer) kan de werkgever de arbeidsovereenkomst met de werknemer onverwijld opzeggen en hoeft hij geen rekening te houden met een opzegtermijn. Dit heet ontslag op staande voet.

Tegelijkertijd met het ontslag op staande voet moet de werkgever de reden van het ontslag meedelen aan de werknemer. Deze mededeling (welke ook schriftelijk kan zijn) moet ondubbelzinnig zijn. Voldoet de werkgever niet aan deze formele eisen dan is de werkgever schadeplichtig.

Categorieen:

More information?

Contact us