gewichtige reden

Voor een verzoek tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter heb je een gewichtige reden nodig. Onder gewichtige redenen vallen dringende redenen en veranderingen in de omstandigheden.

Van een dringende reden is sprake als er zich zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer voordoen dat de werkgever in redelijkheid de arbeidsovereenkomst niet in stand kan laten (bijvoorbeeld diefstal of geweld op de werkvloer).

Veranderingen in de omstandigheden is een restcategorie waaronder allerlei omstandigheden vallen zoals bedrijfseconomische redenen, niet (voldoende) functioneren van de werknemer of verstoorde arbeidsrelatie.

Categorieen:

More information?

Contact us