ambtenarenrecht

Een bijzondere regeling in het arbeidsrecht waarin de rechtspositie van ambtenaren wordt geregeld.

Ambtenaren vallen niet onder het reguliere arbeidsrecht. Er gelden speciale regels voor onder meer het ontslag, ziekte en functioneringsgesprek. Ambtenaren zijn niet op grond van een arbeidsovereenkomst in dienst bij de overheid maar hebben een aanstelling. De besluiten die de overheidswerkgever maakt betreffende een werknemer, zijn besluiten waartegen bezwaar en beroep open staat.

Categorieen:

More information?

Contact us