handelingsonbekwaam

Volgens de wet is iedereen die 18 jaar of ouder is (meerderjarigen)  in beginsel handelingsbekwaam. Dit houdt in dat zij rechtshandelingen kunnen verrichten.

Kinderen tot 18 jaar zijn aldus handelingsonbekwaam. Zij hebben toestemming van hun ouders of andere wettelijke vertegenwoordiger nodig voor het verrichten van rechtshandelingen.

Meerderjarigen die door de rechter onder curatele zijn gesteld (bv. vanwege psychische aandoeningen) zijn ook handelingsonbekwaam. Zij hebben ook toestemming nodig voor het verrichten van rechtshandelingen.

Categorieen:

More information?

Contact us