derogeren

Het afwijken van een wettelijke bepaling. Als een bepaling in een overeenkomst tussen partijen buiten toepassing wordt gelaten omdat in het specifieke geval toepassing in strijd met de redelijkheid en billijkheid wordt gehandeld, noem men dat ook wel de derogerende werking (beperkende werking) van de redelijkheid en billijkheid.
Categorieen:

More information?

Contact us