compensatie

Vergoeding van geleden nadeel / schade.

Een schadevergoeding maakt vaak deel uit van de vorderingen in een gerechtelijke procedure. Compensatie kan betrekking hebben op materiële schade en immateriële schade. Een compensatieregeling is een regeling waarbij voor een categorie benadeelden de (hoogte van de) vergoeding van schade en de criteria om hiervoor in aanmerking te komen  worden geregeld.

Categorieen:

More information?

Contact us